ΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ProZante


Το ProZante είναι μη κερδοσκοπικός φορέας και δε χρηματοδοτείται από κανέναν δημόσιο οργανισμό, υπηρεσία ή επιχείρηση, ελληνικό ή ευρωπαϊκό.
Αν επιθυμείς να στηρίξεις το έργο μας:


  • ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ του ProZante:  

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ


    Σημείωση: Οι αιτήσεις εγγραφής που θα εγκριθούν από το ΔΣ του ΠροΖάντε θα θεωρηθούν έγκυρες και θα ισχύουν μόνο μετά την καταβολή του σχετικού τέλους εγγραφής στον τραπεζικό λογαριασμό του ΠροΖάντε.  Για τον πρώτο χρόνο, το τέλος εγγραφής ταυτίζεται με την ετήσια συνδρομή μέλους.  Ο τραπεζικός λογαριασμός του ΠροΖάντε θα ανοίξει μέσα στο Σεπτέμβρη 2017.  Το ΠροΖάντε θα σας ενημερώσει.


  • ΓΙΝΕ ΔΩΡΗΤΗΣ:  με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ProZante