Οι Προτάσεις μας

18-04-2017: Η αρχική Aναπτυξιακή Πρόταση του ProZante

Η παρούσα αναπτυξιακή πρόταση είναι καρπός εθελοντικής εργασίας.  Την προσφέρουμε με ανιδιοτέλεια και αισιοδοξία ως ελάχιστη ηθική υποχρέωσή μας προς τη γενέτειρα Ζάκυνθο.

Η πρόταση αυτή σίγουρα δεν είναι τέλεια.  Είναι μόνο μια πρώτη πρόταση για διάλογο. 


Σας παρακαλούμε να μας στείλετε παρατηρήσεις, προτάσεις και στοιχεία για να τη βελτιώσουμε. ΄Ωστε όλοι μαζί να συμβάλουμε στην προσπάθεια για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός πραγματικά ολοκληρωμένου και φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου για το νησί μας.